ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

POLITYKA PRYWATNOŚCI I REGULAMIN


Niniejsza polityka  stanowi własność firmy Eventeam Aneta Włodkowska z siedzibą przy ul. Ostródzkiej 230 b/1, 03-289 Warszawa.

Firma Eventeam Aneta Włodkowska, zwana dalej Spółką, zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie www.careercon.pl. Jako Użytkowników należy rozumieć osoby odwiedzjące stronę firmową Spółki www.careercon.pl oraz osoby rejestrujące się na targi organizowane przez Spółkę lub inne osoby zainteresowane realizowanymi usługami przez Spółkę.


Dane gromadzone podczas rejestracji na targi

Podczas rejestracji na szkolenia lub konferencje, za pomocą formularzy strony internetowej lub formularzy zgłoszeniowych, Spółka prosi Użytkownika o podanie następujących danych osobowych:
 • imię i nazwisko,
 • adresu email,
 • znajomość języków obcych,
 • miasto zamieszkania,
 • numer telefonu,
 • firmy, z którym dana osoba współpracowała,
 • doświadczenie zawodowe w latach,
 • znajomość języków programowania,
 • technologia wiodąca,
 • oczekiwane wynagrodzenie,
 • wiek.


Podczas wizyty Użytkownika w na stronie internetowej www.careercon.plserwis Spółki automatycznie zbiera dane dotyczące:

 • geolokalizacja adresu IP,
 • typu przeglądarki,
 • typ systemu operacyjnego,
 • informacji, z jakiej strony został przekierowany,
 • aktywności użytkownika na stronie.


Przetwarzanie zgromadzonych danych osobowych

Dane osobowe zbierane za pomocą formularzy strony internetowej oraz formularzy zgłoszeniowych wykorzystywane są w celu:
 • zrealizowania zamówionej/zakupionej usługi,
 • podwyższenia jakości świadczonych usług,
 • działań rekrutacyjnych firm trzecich (partnerów i sponsorów wydarzeń w których brali Państwo udział).


Art. 6 pkt f) ustawy (prawnie uzasadnione interesy administratora i strony trzeciej). W przypadku udostępnienia danych stronie trzeciej (sponsorom i partnerom konferencji) Uczestnik każdorazowo zostanie o tym poinformowany przez administratora strony trzeciej, wraz z przysługującymi mu prawami (w tym prawa do sprzeciwu, żądania usunięcia danych bądź ograniczenia przetwarzania). Obowiązek informacyjny ciąży w tym przypadku na administratorze danych strony trzeciej. Pozyskane dane w żadnym wypadku, bez zgody ich właściciela (wyrażonej podczas rejestracji), nie będą sprzedawane ani udostępniane podmiotom trzecim. Użytkownicy, którzy zarejestrowali się na konferencje, automatycznie są zapisywani na firmowy Newsletter, mający na celu informowania ich przez Spółkę o planowanych wydarzeniach. Każdemu subskrybentowi newslettera przysługuje prawo wypisania się z niego, w dowolnym momencie.

Dane zbierane automatycznie przez przeglądarkę są wykorzystane do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej Spółki, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych.

Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku przez zewnętrzny system Google Analytics.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Użytkownikiem, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytania.


Spółka oświadcza, że korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Eventeam Aneta Włodkowska. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, informatyczne. 


Kontakt z Użytkownikami

Jeżeli użytkownik dokona zgłoszenia na konferencję, otrzyma od Spółki e-mail potwierdzającego rejestrację oraz może otrzymać inne niezbędne informacje w celu umożliwienia realizacji usługi. W przypadku ważnych informacji dotyczące dot. świadczonej usługi, Spółka może również kontaktować się z Użytkownikiem telefonicznie.


Przegląd, aktualizacja oraz usunięcie danych osobowych

Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu przetwarzanych przez Spółkę danych osobowych, ich bieżącej aktualizacji, zgłoszenia sprzeciwu przetwarzania jej danych osobowych, usunięcia. W tym celu należy zgłosić taką wolę na adres marketing@careercon.pl. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu Użytkownika na dalsze przetwarzania jego danych osobowych, dane Użytkownika zostaną usunięte w przeciągu 2 dni roboczych. Danych zbieranych automatycznie przez serwis nie da się zmienić lub usunąć.


Okres przechowywania danych osobowych

Oświadczamy, ze przekazane nam dane przetwarzane i przechowywane będą do czasu gdy zgoda na ich przechowywanie i przetwarzanie nie zostanie cofnięta.


Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Strona internetowa www.careercon.pl, wykorzystuje ciasteczka, które służą identyfikacji przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.


Profilowanie

Informujemy, iż nasi klienci nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu na zasadach określonych w art. 22 RODO.


Zabezpieczanie danych osobowych Użytkowników

Spółka oświadcza, iż spełnia wymagania określone w art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Spółka oświadcza, iż sposób prowadzenia i zakres dokumentacji, o której mowa oraz zabezpieczenia techniczne i organizacyjne zastosowane w celu zapewnienia ochrony przetwarzanych danych są zgodne z przepisami


Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Eventeam Aneta Włodkowska z siedziba w Warszawie przy Ostródzkiej 230 b/1 03-289


Zgłaszanie pytań

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt pisząc na adres e-mail:  targi@careercon.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA UDZIALE W TARGACH W ROLI SŁUCHACZA


Zamówienie

Przyjęcie przez Eventeam Aneta Włodkowska do realizacji zamówienia objętego niniejszym formularzem stanowi zawarcie umowy na czas określony, tj. do czasu wykonania wzajemnych świadczeń Przyjęcie do realizacji nastąpi poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej potwierdzającej otrzymanie formularza na wskazany w nim adres e-mail Zamawiającego. Każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Prawo odstąpienia realizuje się poprzez złożenie drugiej stronie oświadczenia na piśmie (forma elektroniczna jest akceptowana).


Organizator zapewni Uczestnikowi

 • udział w wykładach, możliwość konsultacji z firmami rekrutującymi podczas targów wszystkimi wykładowcami,
możliwość odwiedzenia stoisk poszczególnych pracodawców,
 • dostęp do prezentacji online (pod warunkiem udostępnienia przez prowadzących) i ofert rekrutacyjnych partnerów,
 • przerwę kawową (w przypadku wydarzeń stacjonarnych).


Dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym

Dane podane w formularzu zgłoszeniowym wykorzystane zostaną w celu realizacji umowy a w szczególności:
 • realizacji umowy jaką jest udział w targach,
 • informowania o innych usługach i ofertach Eventeam Aneta Włodkowska,
 • realizacji celów rekrutacyjnych przez podmioty trzecie bezpośrednio współpracujące ze Zleceniodawcą w ramach organizacji konkretnego wydarzenia, na które uczestnik wysyła zgłoszenie (sponsorów i partnerów targów).


Adres mailowy podany w zgłoszeniu użyty zostanie do korespondencji związanej z usługą (tj. potwierdzenia zgłoszenia, przesyłania istotnych informacji związanych z konferencją) oraz informowania o bieżących wydarzeniach, które mogłyby zainteresować uczestnika. Uczestnik wysyłając zgłoszenie na konferencję oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i polityką prywatności i ją akceptuje. Jeżeli w formularzu zgłoszeniowym wymagane są dane, których uczestnik nie chce lub nie może podać należy skontaktować się z Organizatorem. Organizator w uzasadnionych przypadkach dokona indywidualnej rejestracji.


Sprawdź też wydarzenia

EVENTEAM ANETA WŁODKOWSKA

 

Dane Firmy:

Ostródzka 230b/1

03-289 Warszawa

NIP: 7181854760

KONTAKT

Aneta Włodkowska

Kierownik Projektu

    602-398-959